Spotreba hnojív, bilancia živín a evidencia o hnojení pôdy

mini logo ÚKSÚP

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu

Formulár hlásenia o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu je aktualizovaný.

Na hlásenia použite nasledujúci link:

IS CÚR (uksup.sk)

Pred prvým hlásením je potrebné sa na stránke zaregistrovať.

Manuál s podrobným postupom pre registráciu a podanie hlásenia nájdete tu : https://www.uksup.sk/navody-pre-is-cur


V prípade nejasností a potreby konzultácii kontaktujte prosím :

Ing. Štefan Gáborík

Telefón: 045/ 5242 242

Mobil: 0915 805 618

E-mail: stefan.gaborik@uksup.sk 


FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku

Formulár na hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby POR je aktualizovaný a je možné zasielať hlásenia za hospodársky rok 2022/2023.

Na hlásenia použite nasledujúci link:

IS CÚR (uksup.sk)

Pred prvým hlásením je potrebné sa na stránke zaregistrovať!

Manuál s podrobným postupom pre registráciu a podanie hlásenia nájdete tu : https://www.uksup.sk/navody-pre-is-cur


V prípade nejasností a potreby konzultácii kontaktujte prosím :

Ing. Štefan Gáborík

Telefón: 045/ 5242 242

Mobil: 0915 805 618

E-mail: stefan.gaborik@uksup.sk 


Vedenie evidencie o spotrebe hnojív, bilancii živín a hnojení pôdy