HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu

mini logo ÚKSÚP

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu

Zákon o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3a ustanovil povinnosť producentom sekundárnych zdrojov živín a producentom kompostu zaslať kontrolnému ústavu do 15. februára kalendárneho roka hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu za kalendárny rok podľa druhu a podľa odberateľov.

Hlásenie sa v zmysle § 14 ods. 3 vyhlášky MP RV SR č. 151/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov kontrolnému ústavu zasiela formou elektronického podania prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na nasledovnej adrese: http://www.uksup.sk//storage/app/media/producenti-hnojiv/setup.zip

Pokyny pre inštaláciu:

Stiahnutím súboru setup.exe a jeho následným spustením sa na Vašom počítači nainštaluje aplikácia ProducentiHnojiv, ktorá slúži na zadávanie požadovaných informácií. V hlavnom okne aplikácie (vpravo hore) je priložený základný manuál pre ovládanie programu vo formáte pdf, ktorý je možné vytlačiť.

Minimálne požiadavky SW:
Windows XP SP 2 alebo vyššia
.NET Framework 3.5 alebo vyššia

Minimalne poziadavky HW:
> 800 MHz Procesor
> 512 MB RAM
Grafický adaptér s podporou DirectX