Zákazka - Havarijné poistenie motorových vozidiel

mini logo ÚKSÚP

Predmet zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“


1. Výzva na predloženie zákazky

2. Príloha č. 1 Zoznam poistených motorových vozidiel

3. Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria 

4. Príloha č. 3 Návrh poistnej zmluvy 

5. Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača

Doplnení zoznam poistených motorových vozidiel

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky Havarijné poistenie motorových vozidiel

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2 Havarijné poistenie motorových vozidiel