Služby laboratórneho IS ÚKSÚP

mini logo ÚKSÚP

Verejné pripomienkovanie projektu "Služby laboratórneho IS ÚKSÚP".

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ako budúci objednávateľ projektu 1744 (evidovanom na portáli METAIS) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu „Služby laboratórneho IS ÚKSÚP“.

Projekt podporí vybudovanie elektronických služieb laboratórií ÚKSÚP. Predmetom projektu je vývoj a nasadenie laboratórneho informačného a manažérskeho systému (isvs_11150), ktorý podporí realizáciu služieb v skúšobných laboratóriách, umožní ich elektronickú podobu, pokryje celý priebeh spracovania vzorky až po dodanie finálneho výstupu, umožní vedenie potrených evidencií, bude podporovať riadenie a bude prepojený s ostatnými IS v správe ÚKSÚP. Laboratóriá ÚKSÚP sú zastrešované Odborom laboratórnych činností (OLČ), ktorý predovšetkým zabezpečuje analytickú časť úradnej kontroly rastlín, rastlinných produktov, pôdy, krmív a hnojív, osív a prípravkov na ochranu rastlín v súlade s platnou legislatívou. Poverením MPRV SR je OLČ od 10.12.2019 úradným laboratóriom na vykonávanie laboratórnych analýz, testov a diagnostík na vzorkách odobratých počas úradných kontrol pre oblasti stanovené v čl. 1 ods. 2 nariadenia EP a R (EÚ) č. 2017/625 podľa kompetencií stanovených v národnej legislatíve.

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu je možné zaslať v dole uvedenom formulári Formulár-pripomienky na e-mailovú adresu: elena.zavacka@uksup.sk do 29.04.2022, do 16,00 hod.


Zverejnené dňa 13.04.2022