Verejné pripomienkovanie projektu "Zvýšenie dostupnosti HRIS".


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ako budúci objednávateľ projektu 2466 (evidovanom na portáli METAIS pod kódom projekt_2466) v súlade s §4 bod 10 vyhlášky 401/2023 Z. z. sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu „Zvýšenie dostupnosti HRIS“.

HRIS umožňuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy žiadať o výnimku aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období v zmysle zákona č. 394/2015 z 12.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v zmení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky. Projektom Zvýšenie dostupnosti HRIS by sa realizovala migrácia isvs HRIS do vládneho cloudu.

V rámci riešenia presunu do prostredia vládneho cloudu budú vyriešené nasledovné oblasti:

• Zmenou infraštruktúry z lokálneho riešenia na vládny cloud bude zabezpečená vysoká úroveň kybernetickej bezpečnosti a zároveň bude garantovaná dostatočná úroveň dostupnosti služby.

• Havarijné stavy v rámci pravidelných zabezpečených záloh systému budú realizované štandardizovaným spôsobom v prostredí prevádzkovateľa cloudových služieb.

• V prípade ďalšieho rozšírenia poskytovaných služieb informačného systému bude zabezpečené navýšenie požadovaných hardvérových parametrov v reálnom čase.

• Využitie štátom garantovaných služieb budú znížené prevádzkové náklady informačného systému.

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu je možné zaslať v dole uvedenom formulári Formulár-pripomienky na e-mailovú adresu: jozef.izakovic@uksup.sk do 20.04.2022, do 09:00 hod.