Systém kvality a štruktúra OMB

mini logo ÚKSÚP

OMB je akreditované v SNAS ako Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium (SMBL) podľa ISO/IEC 17025:2005 (S-200), pre oblasti:

  1. Skúšanie geneticky modifikovaných organizmov
  2. Skúšanie odrodovej pravosti a homogenity rastlinných komodít
  3. Skúšanie rastlinných patogénov

Systém kvality je zabezpečený účasťou OMB NRL v medzinárodných kruhových, proficienčných a validačných testoch, certifikačných štúdiách, školeniach, vorkšopoch a činnosťou v JRC EC.