Aktivity NRL

mini logo ÚKSÚP

Účasť na validačných testoch a certifikačných štúdiách:

 • Validation test on Soya event 356043, organized by Community Reference Laboratory JRC EC Ispra, Italy (2007).
 • Comparative Validation Study on GMOs Detection on the DualChip GMO, organized by the Eppendorf AG, Germany (2007).
 • Validation test on Monilinia fructicola and Phytophtora ramorum, organized by LNPV-UMAF, France (2007).
 • Certification Study „GM copy number study 5“, organized by IRMM DG JRC EC Geel, Belgium (2009).

Kruhové testy organizované OMB NRL:

 • Medzinárodný porovnávací kruhový test na identifikáciu odrôd pšenice a jačmeňa (2008).
 • Medzinárodný porovnávací kruhový test na detekciu a identifikáciu baktérií Erwinia amylovora, Ralstonia solanacearum a Clavibacter michigenensis ssp. sepedonicus (2008).
 • Národný kruhový test na detekciu a kvantifikáciu GM kukurice MON810 v krmivách (2009).   
 • Národný porovnávací kruhový test na detekciu a kvantifikáciu GM kukurice MON810 v zrnovej matrici (2009).
 • Národný porovnávací kruhový test analýzy génovej expresie metódou relativnej kvantifikácie s použitím real-time PCR (2009).

Účasť na zasadaniach EC:

OMB NRL sa pravidelne zúčastňuje zasadaní ENGL a ENGL SC, plenárnych zasadaní NRLs, zasadaní pracovných skupín Coex-Net Group, ECoB DG AGRI a TWC UPOV:

 • 15th ENGL Steering Committee Meeting, Dublin Castle, Ireland, 1-3 October 2008.
 • Kick-of meeting TWG Maize ECoB, DG AORT / JRC-IPTS, Sevilla, Spain, October 2008.
 • 5th COEX-NET Group Meeting, Bruselles, Belgium, 26 November 2008.
 • 16th ENGL Steering Committee Meeting, JRC EC Ispra, Italy, 4-5 March 2009.
 • 11th ENGL Official Plenary Meeting, JRC EC Ispra, Italy, 22-23 April 2009.
 • 1st NRLs Workshop and Plenary Meeting, JRC EC Ispra, Italy, 27-29 May 2009.

Kurzy a školenia organizované OMB NRL

 • International Workshop on „GMOs Detection by the DualChip GMO“, organized by OMB UKSUP, SPVTS and Eppendorf AG, Bratislava, May 24, 2007.
 • International Workshop on „Real-Time PCR Detection of Plant Pathogens“, organized by OMB UKSUP and SPVTS, Bratislava, July 9-11, 2007.
 • International Workshop on „PCR and Real-Time PCR Detection of Phytoplasmas“, organized by OMB UKSUP  and SPVTS, Bratislava, september, 2008.