Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly

mini logo ÚKSÚP

Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly zabezpečuje plnenie úloh ÚKSÚP vyplývajúce jej zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti na celom území Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti výkonu odborných a kontrolných činností, v oblasti správneho konania na úsekoch:

  • pôdy a hnojív 
  • ochrany rastlín,
  • krmív a výživy zvierat,
  • osív a sadív,
  • registrácie pesticídov,
  • kontroly.