Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.mája 2017 o 11:00 hod. v sídle...
Logo UKSUP

Nahlasovanie sériových čísel návesiek


Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek  pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín a sadiva zemiakov uvádzaných na trh...
Logo UKSUP

Oznam - Neuznávanie analytických rozborov


ÚKSÚP v rámci certifikácie vín s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označení neuznáva analytické rozbory z laboratória BS vinařské potřeby, Žižkovská 1230, 691 02  Velké Bílovice.