Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Organizačné zmeny


Dňa 15.08.2016 na základe Rozhodnutia č. R/503/2016 dochádza na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave k organizačným zmenám. Pod vplyvom...
Ilustračný obrázok k článku

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 30/2016 na obdobie 26.7. - 31.8.2016 - Ošetrenie strnísk Aktuálnu signalizačnú správu nájdete TU Signalizácia č. 19/2016 na obdobie...
Ilustračný obrázok k článku

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 29/2016 na obdobie 19.7. - 15.8.2016 - Choroby repy Aktuálnu signalizačnú správu nájdete TU Signalizácia č. 18/2016 na obdobie...
Ilustračný obrázok k článku

Signalizačné správy


Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny TU pre ovocie, zeleninu a vinič TU špeciálnu signalizáciu pre vinič a zemiaky
Ilustračný obrázok k článku

Pozor zmena


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, zastúpený štatutárom Ing. Petrom Rusňákom, PhD. – generálnym riaditeľom, podľa Čl. 4 Organizačného poriadku...