ZABRÁŇTE PRIENIKU ŠKODCOV A CHORÔB RASTLÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE !!!

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Informačný leták Európskej Komisie:

POSTER slovenská verzia

POSTER anglická verzia