Upozornenie pre poľnohospodárov na ošetrovanie kvitnúcej repky

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V týchto dňoch prebieha ošetrovanie repky olejnej prípravkami na ochranu rastlín proti šešuľovým škodcom, ktorí začínajú nalietavať na porasty. Ošetrovanie sa nesmie uskutočňovať priamo na kvitnúce porasty v čase, keď sú včely na porastoch! Nedovoľuje to legislatíva a nedovoľujú to ani etikety prípravkov na ochranu rastlín. Pre správne používanie prípravkov treba dodržiavať nasledovné zásady:

  • používať výlučne prípravky na ochranu rastlín s klasifikáciou pre včely Vč3 – prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie,

  • ošetrovať porast repky olejnej iba v mimoletovom čase včiel, teda neskoro večer maximálne do 23 hodiny tak, aby včely neprišli do kontaktu s ošetrovanou plodinou približne 12 hodín, výnimočne možno ošetrovať skoro ráno,

  • prípravky na ochranu rastlín použiť vždy jedntlivo bez akejkoľvek kombinácie s ďalším prípravkom na ochranu rastlín alebo pomocným prípravkom, pretože každá takáto kombinácia je klasifikovaná ako Vč2, teda nepoužiteľná na kvitnúcu repku, a to ani v mimoletovom čase včiel.

  • Vykonávať postrek repky olejnej, keď sa na nej nachádzajú včely, je porušením legislatívy a najmä poškodzovaním celého životného prostredia !

  • Spolupracujte so včelármi - každý dobrý poľnohospodár musí mať so včelárom dobré vzťahy, najlepšie riešené zmluvne! 

  • Čítajte pozorne etikety prípravkov na ochranu rastlín!

  • Nedodržanie vyššie uvedených opatrení je porušením legislatívy s možnou sankciou !