Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Ilustračný obrázok k článku

Informácia ORP o zmene odborného pracoviska


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a žiadateľov o hodnotenie...