Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Zrušenie opatrení na hrčiarku gaštanovú


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/690/EÚ boli zrušené európske i národné opatrenia na...
Logo UKSUP

Rozhodnutie Komisie o zrušení opatrení na hrčiarku


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. septembra 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/464/ES o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus...
Logo UKSUP

Postup pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny


Uvedený materiál slúži na informovanie odbornej verejnosti (žiadateľov o letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej...
UKSUP

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 1.3.2015)


CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly,  na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník...