Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Aktualizácia metodických pokynov odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie


Uverejňujeme aktualizované vydanie Metodického pokynu č. 1/2013 a Metodického pokynu č. 3/2013 odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie pre posudzovanie projektov a zjednodušenej...
UKSUP

Vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing....
Logo UKSUP

Pozastavenie vydávania rastlinolekárskych osvedčení


V zmysle výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na pozastavenie vydávanie rastlinolekárskych osvedčení na rezané kvety pôvodom z Holandska do...
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 25/2015 na obdobie 26.8. - 30.9.2015 - ako ochrániť vzchádzajúcu repku ozimnú Signalizácia č. 26/2015 na obdobie 26.8. - 15.9.2015 -...
UKSUP

Ďakujeme za návštevu


42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy sa už skončil. Aj v tomto roku sa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v rámci tejto výstavy tešil...
UKSUP

ESO na Agrokomplexe 2015 – ÚKSÚP


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás aj tento rok dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícií na 42. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex...
UKSUP

Vyhlásenie elektronickej aukcie


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej aj „ÚKSÚP“) ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a)...
UKSUP

Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing....