Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Phytophthora ramorum - náhle odumieranie dubov Phytophthora ramorum je hubové ochorenie pochádzajúce zo Severnej Ameriky. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia spôsobovala v Severnej...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Odbor ochrany rastlín pripravil nové informačné letáky určené širokej verejnosti: ROK 2020 - Medzinárodný rok zdravia rastlín Falšované a ilegálne...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Nový karanténny škodca Spodoptera frugiperda Spodoptera frugiperda je polyfágny škodca. Hlavnými hostiteľskými druhmi sú rastliny z čeľade lipnicovité (Poaceae) – trávy, kukurica, ryža,...
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.5.2018 o 11:00 hod. v sídle ÚKSÚP...