NRL GMO

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie molekulárnej biológie ÚKSÚP Bratislava

Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Vedúca NRL:
Mgr. Miroslava Feketová

Adresa a kontakty:
Oddelenie molekulárnej biológie NRL
ÚKSÚP Bratislava
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel./Fax:
E-mail: miroslava.feketova@uksup.sk