Kontakt

mini logo ÚKSÚP


ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Generálny riaditeľ
Ing. Peter Rusňák, PhD.

Sekretariát generálneho riaditeľa
Katarína Šintalová
č.tel.: 02/59 880 285

Email: uksup@uksup.sk

Kancelária generálneho riaditeľa
Ing. Ľuba Gašparová
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
č.tel.: 02/59 880 284
Email: luba.gasparova@uksup.sk

Právny útvar
JUDr. Miroslava Krajčírová  
Email: miroslava.krajcirova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 401

Sekcia ekonomiky a hospodárskej správy
Ing.  Štefan Korec
riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 236
Email: ekonomika@uksup.sk

Sekcia odborných činností

Ing.  Samuel Michálek
riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 355
Email: samuel.michalek@uksup.sk

Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
PhDr. Ildikó Maggioni Brázová
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 339
Email: hnojiva@uksup.sk
Email: agrochemia@uksup.sk

Odbor ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 382
Email: ochrana@uksup.sk

Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Štefánia Buschbacher
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 264
Email: krmiva@uksup.sk

Odbor vinohradníctva a vinárstva
Ing. Ivana Benkovičová
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 252
Email: vino@uksup.sk

Odbor osív a sadív
Ing. Marta Andrejčíková, PhD.
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 216
Email: osivoba@uksup.sk

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Ing. Jana Vargová, PhD,
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 404
Email: ekologia@uksup.sk
         ovocie@uksup.sk

Odbor registrácie pesticídov
Mgr. Peter Kiklica
riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 328
Email: pesticidy@uksup.sk

Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Bronislava Bátorová
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 204
Email: odrody@uksup.sk


Sekcia kontroly
Ing. Peter Řeháček, PhD.
riaditeľ sekcie
č. tel.: 02/59 880 265, 381
e-mail: peter.rehacek@uksup.sk


Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností
Ing. Daniela Bukovská
riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk

 

Osobný úrad

JUDr. Marek Chovan, PhD.
riaditeľ osobného úradu
Email: marek.chovan@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281

 

Oddelenie kontroly a interného auditu

Ing. Jaroslav Remža, PhD.
Email: jaroslav.remza@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250

Mgr. Ing. Miriam Šimšíková
Email: miriam.simsikova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250