HKS v pôsobnosti ÚKSÚP

mini logo ÚKSÚP

V súlade s čl. 60 nariadenia (EÚ) 2017/625 vykonáva ÚKSÚP dovozné kontroly zásielok na nasledovných HKS:


  • HKS určené pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety spadajúce pod čl. 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625, vrátane zásielok EPV
  • HKS určené pre tovary neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú podmienky alebo opatrenia uvedené v čl. 47 ods. 1 písm. d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625, vrátane zásielok EPV – krmivá
  • HKS určené pre tovary neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú podmienky alebo opatrenia uvedené v čl. 47 ods. 1 písm. d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625 – EPV potraviny