ONLINE WEBINÁRE Spojeného kráľovstva - informácie k nadchádzajúcim dovozným kontrolám a bežným užívateľským poplatkom

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

v Súvislosti s postupnou implementáciou Hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly  (BTOM) NPPO Spojeného kráľovstva informuje o konaní online webinárov určených obchodníkom - profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi. Týkať sa budú pripravenosti na nadchádzajúce dovozné kontroly UK, platné od 24. apríla 2024 a bežného užívateľského poplatku

Termíny: 

Bežné užívateľské poplatkystreda 10. apríla 2024 o 10:30 hod. (naše časové pásmo) 

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku.

Pripravenie sa na nadchádzajúce kontroly dovozu od 24. apríla (zamerané na rastliny), štvrtok 11. apríla 2024 o 12:00 hod.  (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku

Viac informácií nájdete na webe OOR: Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): IMPLEMENTÁCIA

https://www.uksup.sk/spojene-kralovstvo

https://www.uksup.sk/vyvoz-do-tretich-krajin

https://www.uksup.sk/aktualne-informacie-OOR-slug