Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 30/2016 na obdobie 26.7. - 31.8.2016 - Ošetrenie strnísk Aktuálnu signalizačnú správu nájdete TU Signalizácia č. 19/2016 na obdobie...
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 29/2016 na obdobie 19.7. - 15.8.2016 - Choroby repy Aktuálnu signalizačnú správu nájdete TU Signalizácia č. 18/2016 na obdobie...
UKSUP

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky


Špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky č. 7/2016 na obdobie 12. - 18.7.2016 nájdete TU
Logo UKSUP

Informácia pre držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín ohľadom predĺženia doby platnosti autorizácie a obnovenia autorizácie prípravkov na ochranu rastlín


Táto informácia je určená všetkým držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, ktorí plánujú podať žiadosť o predĺženie doby platnosti autorizácie prípravkov, pre ktoré...
UKSUP

Signalizačné správy


Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny TU pre ovocie, zeleninu a vinič TU špeciálnu signalizáciu pre vinič a zemiaky
UKSUP

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky


Špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky č. 5/2016 na obdobie 28.06. - 04.07.2016 nájdete TU
UKSUP

Pozor zmena


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, zastúpený štatutárom Ing. Petrom Rusňákom, PhD. – generálnym riaditeľom, podľa Čl. 4 Organizačného poriadku...
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 26/2016 na obdobie 28.6. - 15.7.2016 - Víjačka kukuričná a mora bavlníková   Aktuálne signalizačné správy nájdete TU