Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 9/2016 na obdobie 1. - 15.3.2016 - Kučeravosť broskýň a fúzatka cesnaková   Aktuálnu signalizačnú správu nájdete TU
Logo UKSUP

Aktuálna databáza bioosív


Zverejnili sme aktuálnu databázu bioosív v SR TU
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 7/2016 na obdobie 16.2. - 31.3.2016 - Morenie osiva cukrovej repy Signalizácia č. 8/2016 na obdobie 23.2. - 30.4.2016 -...
UKSUP

Signalizačné správy


Signalizačná správa č. 6/2016 na obdobie 9.2.-31.3.2016 - Morenie osiva jarných olejnín TU
UKSUP

Signalizačné správy


Uverejňujeme nové signalizačné správy pre poľné plodiny TU
Logo UKSUP

Databáza bioosív


Uverejnili sme aktuálnu databázu bioosív v SR   TU
UKSUP

Stretnutie expertov ÚKSÚP v Bratislave s delegáciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a regionálneho rozvoja Kosova


Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie expertov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave s delegáciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a regionálneho rozvoja Kosova. Cieľom stretnutia bolo...
Logo UKSUP

Uskutočnil sa workshop pre fytosanitárnych expertov Gruzínskeho daňového úradu


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave usporiadal v dňoch 13.-14.10.2015 dvojdňový workshop pre fytosanitárnych expertov Gruzínskeho daňového úradu zameraný na...