Prijímanie žiadosti o osvedčenie hrozna z úrody 2023

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Od 18. augusta môžu vinohradníci posielať žiadosti o osvedčenie hrozna z úrody 2023. Žiadosti je možné zaslať poštou na adresu: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Viac informácii nájdete na webovej stránke https://www.uksup.sk/ovv-osvedcenie-hrozna-pre-vino-s-privlastkom-a-tokajske-vino.

Kontaktná osoba:

Ing. Martina Pauditšová
tel: +421 2 59 880 233
email: martina.pauditsova@uksup.sk