Hlásenie spotreby prípravkov na ochranu rastlín za hospodársky rok 2022/2023

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP oznamuje, že zverejnil informácie na hlásenie zberu údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín vrátane moridiel a bioagens a pomocných prípravkov za hospodársky rok 2022/2023. Podrobnosti nájdete na linku, odporúčame dôkladne prečítať a dodržať.