Hlásenie o hrozne, víne a mušte do 10.12.2023

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení vinohradníci, vinári a obchodníci   s vinárskymi produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo   zákona č. 313/2009 Z. z. a z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)   2018/273, zaslať ÚKSÚP do 10. decembra 2023 hlásenia o úrode hrozna, hlásenie o výrobe vína a muštu a hlásenie o stave zásob vína a muštu.

Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať ÚKSÚP hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

Vinár je povinný každoročne zaslať ÚKSÚP hlásenie o výrobe vína a muštov a hlásenie o stave zásob vína a muštov do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

Obchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku, je povinný zaslať ÚKSÚP hlásenie o stave zásob vína a muštov do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t.č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk