Oznam pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby dávame do pozornosti postup registrácie a tlačivá žiadosti o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby

http://www.uksup.sk/ooepv-registracia-ekologickych-prevadzkovatelov