Signalizačné správy

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy

pre poľné plodiny TU

pre ovocie, zeleninu a vinič TU

špeciálnu signalizáciu pre vinič a zemiaky TU