Signalizačné správy pre ovocie, zeleninu a vinič

mini logo ÚKSÚP

Signalizačné správy pre OVOCIE, ZELENINU a VINIČ rok 2024


Ďalšie články o burinách, inváznych burinách, chorobách a škodcoch rastlín nájdete v informačných letákoch Odboru ochrany rastlín

Dokumenty na stiahnutie: