Všeobecné povolenie na neekologické osivo, na zmesi pre opeľovače

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Všeobecné povolenie na neekologické osivo na zmesi pre opeľovače

Na základe veľkého počtu žiadostí na neekologické osivo zmesi pre opeľovače a termínu vysiatia do 30.4.2023, ÚKSÚP vydáva všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na zmesi pre opeľovače v Slovenskej republike (viď dokumenty na stiahnutie) . Upozorňujeme, že platnosť predmetného povolenia je do 30.4.2023.

Súčasne zostáva v platnosti aj zoznam druhov Všeobecného povolenia na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike vydaného dňa 16. februára 2023 pod č.z. 8777/2023 č.s. 16862/2023-320, v ktorom sú uvedené aj iné druhy vhodné do zmesi pre opeľovače.

Najneskôr do 30 dní od vysiatia je potrebné zaslať na e- mailovú adresu ekologia@uksup.sk vyplnené tlačivo na nahlásenie využitia všeobecnej výnimky (viď dokumenty na stiahnutie) 


foto zdroj: www.nasepole.sk