Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV v SR

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Vážení prevádzkovatelia ekologickej poľnohospodárskej výroby, dňa 16.02.2023 ÚKSÚP vydal všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Povolenie sa vzťahuje len na druhy uvedené v zozname. Všeobecné povolenie spolu so zoznamom druhov nájdete v dokumentoch na stiahnutie. Bližšie informácie na https://www.uksup.sk/vynimky-na-neekologicke-osivo

V prípade využitia všeobecného povolenia na neekologický rastlinný množiteľský materiál Vám vzniká povinnosť viesť záznamy o použitom množstve, druhu a odrode a najneskôr do 30 dní od jeho použitia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (vysiatí, vysadení), zaslať tieto údaje na e-mailovú adresu ekologia@uksup.sk.

Výnimka sa nevzťahuje na sadenice, ktoré majú ukončený pestovateľský cyklus v jednom vegetačnom období.