Upozornenie na zmenu formulárov

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Odbor pôdy a hnojív (OPH) oznamuje žiadateľom, že dňa 28. 01. 2022 boli aktualizované formuláre žiadostí:

- Žiadosť o vydanie povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostu

- Žiadosť o vzájomné uznanie a zaradenie do zoznamu vzájomne uznaných hnojív

- Žiadosť o zmenu/ predĺženie registrácie vzájomne uznaného hnojiva

Všetky aktualizované verzie formulárov žiadostí sú dostupné na  webovej stránke OPH v časti "Žiadosti a tlačivá"

https://www.uksup.sk/ophoze-ziadosti-a-tlaciva