Leták Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

V spolupráci s Európskou a stredomorskou organizáciou na ochranu rastlín (EPPO) bol vytvorený leták na škodcu Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus).

Leták na stiahnutie nájdete na tomto linku aj na webe OOR v časti: https://www.uksup.sk/karantenni-skodcovia-unie