UPOZORŇUJEME na nevyžiadané zásielky s osivami rastlín pôvodom z Ázie

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín upozorňuje širokú verejnosť pred rizikom, ktoré predstavujú nevyžiadané osivá/semená rastlín pribalené do zásielok drobného spotrebného tovaru objednaného z Ázie.
Na základe informácie od Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie, by sme chceli verejnosť upozorniť na prípady, ktoré sa v súčasnosti objavujú, keď občanom boli doručené nevyžiadané balíčky so semenami rastlín od spoločností so sídlom v Číne, Vanuatu a Malajzií. Nevyžiadané balíčky semien bývajú pribalené k drobnému spotrebnému tovaru, napríklad k šperkom, dekoráciám, krúžkom a pod. Tieto zásielky nie sú sprevádzané požadovanými certifikátmi o zdravotnom stave a pôvode osiva a predstavujú riziko prenosu nových ochorení a škodcov rastlín, ale taktiež inváznych druhov rastlín na územie Únie. Zavlečené nepôvodné škodlivé organizmy rastlín a invázne rastliny, ktoré majú schopnosť rozšíriť sa na našom území, môžu spôsobiť vážne hospodárske a environmentálne škody.
K podobným situáciám dochádza nielen v krajinách Európskej únie, ale aj v Kanade, USA a Austrálii. Každá krajina musí zaujať obranný postoj a prostredníctvom svojich občanov znížiť riziká zavlečenia nepôvodných druhov na svoje územie. 

Z doteraz zachytených nevyžiadaných zásielok osív boli identifikované nasledovné druhy rastlín:

Vo vyššej miere osivo:  Brassica napus, Bambusa sp., Petunia x hybrida, Actinidia deliciosa, Allium cepa, Vaccaria hispanica, Rosa rubiginosa, Consolida ajacis, Platycladus orientalis, Trifolium pratense and Trifolium repens.   

V minoritných počtoch aj nasledovné druhy osív rastlín: Amaranthus hybridus, Amaranthus sp., Papaver dubium, Potentilla sp., Geranium molle, Chenopodium album, Brassica juncea, Lotus corniculatus, Ammi majus, Anthemis cotula, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Rumex obtusifolium.

Príklad nevyžiadanej zásielky s osivom-náhľad obrázka

Vzhľadom na vážnosť situácie si dovoľujeme požiadať občanov, aby v prípade, že k objednanému tovaru objavia pribalené aj nevyžiadané osivá/semená rastlín, kontaktovali:

ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21,  833 16 Bratislava

Tel. 02-59 880 246, ochrana@uksup.sk 

Informácie o dovozných podmienkach z tretích krajín sú zverejnené na stránke Ústredného kontrolného o skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave:
https://www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin