Pripomienkovanie k výzve č. OPII-2019/7/7-DOP „Migrácia ISVS do IaaS“

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti „Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR“ v zmysle dopytovej výzvy Migrácia ISVS do IaaS.

Dokumenty štúdie sú k dispozícií medzi dokumentami na stiahnutie.

Dňa 8.1.2020 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom súboru pripomienkový formulár verejne pripomienkovanie (dokumenty na stiahnutie).

 Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: jozef.izakovic@uksup.sk do 15.1.2020 17:00 hod.