Manuál pre používanie online databázy pre prípravky na ochranu rastlín ISPOR

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dobrý deň.

V súvislosti so zverejnením systému ISPOR širšej verejnosti (pozri link: http://www.uksup.sk/orp-databaza-autorizovanych-pripravkov-ispor ), týmto ponúkame stručný obrazový návod, ako so systémom pracovať. Popísané sú jednotlivé časti systému, možnosti filtrov a spôsob, akým databáza pracuje.