Odborné senzorické skúšky 24. - 26. apríla 2018

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 24. až 26. apríla 2018 plánuje organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Skúšky sa vykonávajú v degustačnej miestnosti resp. v zasadacej miestnosti podľa počtu prihlásených uchádzačov na ÚKSÚP v Bratislave, Pavilón B, na Matúškovej 21, podľa platnej Certifikačnej schémy a vyžiadajú si približne 5 h – 6 h času. Záujemcovia o prvú či opakovanú certifikáciu spôsobilosti senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty môžu zaslať žiadosť o certifikáciu najneskôr do 13.04.2018.

Cena za certifikáciu, v ktorej sú zahrnuté náklady na skúšky a vydanie certifikátu, vychádza z platného cenníka výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP a je 50 €. Po úspešnom absolvovaní skúšok a splnení požiadaviek certifikačnej schémy certifikačný orgán vydá účastníkovi certifikát spôsobilosti senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaslať písomne, mailom alebo doručiť osobne na uvedenú adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Odbor vinohradníctva a vinárstva
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb
Matúškova 21
833 16 Bratislava
email: vino@uksup.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Hatríková
tel:  + 421 2 59 880 274
e-mail: zuzana.hatrikova@uksup.sk

Ing. Gabriela Petrová
tel.: + 421 2 59 880 233
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk