Piaty ročník Celoslovenských dní poľa máme za sebou

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V dňoch 7.-8.júna sa uskutočnil piaty ročník Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou, kde participoval Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) po štvrtý raz ako spoluorganizátor.

Špeciálnou maloparcelkovou sejačkou bolo vysiatych 503 parceliek ozimnej a jarnej pšenice, ozimného a jarného jačmeňa, špaldovej pšenice, tritikale, ovsa siateho, hrachu siateho, trávnych zmesí a ďatelinovín.

Vo výstavnom  stánku sme počas dvoch dní poskytovali poradenstvo v oblasti výživy rastlín, rastlinolekárskej starostlivosti, informovali o stave zásobenosti pôdy na Slovensku základnými živinami aj  o vlastnostiach  novo registrovaných odrôd. 

Návštevníkov výstavy najviac zaujali výsledky XIII. cyklu agrochemického skúšania pôd formou  prehľadu živinového režimu a pôdnej reakcie. Otázky odbornej verejnosti boli zamerané na uvádzanie priemyselných  hnojív na trh EÚ, správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a na kontroly vykonávané inšpektormi ÚKSÚP.