Informácia pre žiadateľov o udelenie výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Informujeme žiadateľov o udelenie  výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období, že aktuálne systém HRIS (Harmonizovaný registračno - informačný systém) nie je funkčný - na odstránení problému a sfunkčnení systému sa pracuje. 

Pre podávanie žiadostí dočasne, prosím,  využite jeden z  pripojených formulárov.