Dôležitý oznam! Opatrenia ÚKSÚP proti šíreniu koronavírusu!

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), je vstup do budov ÚKSÚP naďalej povolený len s rúškom.