Príjem vzoriek na certifikáciu vína obnovený

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Počnúc dňom 3.11.2020 ÚKSÚP prijíma vzorky na certifikáciu vína. Žiadateľ sa minimálne 2 dni vopred informuje o možnosti prijatia vzoriek vína na t. č. +421 2 59 880 209, mail: robert.borsky@uksup.sk.

Vzorky určené na analytický rozbor vína budú žiadateľovi označené a žiadateľ ich doručí na vlastné náklady do externého akreditovaného laboratória z dôvodu karanténneho opatrenia Skúšobného laboratória analýzy vína.