OPATRENIA ÚKSÚP NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID - 19

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby, ÚKSÚP zavádza do odvolania tieto opatrenia:

 1. Nepovoleným osobám je vstup do areálu ÚKSÚP zakázaný.

 2. Žiadame žiadateľov, aby svoje podania (žiadosti či iné papierové dokumenty) zasielali výlučne elektronicky (elektronická schránka - Slovensko.sk) alebo prostredníctvom poštového podniku a ďalšiu komunikáciu s ÚKSÚP realizovali výlučne dištančne (elektronicky, mailom, poštou, telefonicky).

 3. Podateľňa je pre verejnosť zatvorená. V nevyhnutných situáciách sú na každom pracovisku ÚKSÚP pri vstupe do areálu umiestnené viditeľne označené schránky, do ktorých môžu žiadatelia v rámci úradných hodín ÚKSÚP vhadzovať svoje podania. Osobným podaniam nebudú potvrdzované prevzatia!

 4. Do 31.03.2020 ÚKSÚP prerušuje všetky výberové konania.

 5. Výnimky na neekologické osivo

  Žiadame žiadateľov o udelenie výnimky na použitie osiva a/alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktorý nebol získaný metódou ekologickej poľnohospodárskej výroby na základe nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 čl. 45 ods. 5, aby sa o vybavení svojej žiadosti informovali výlučne elektronicky na e-mailových adresách:
  ekologia@uksup.sk a katarina.novakova@uksup.sk.

  Dňom 12.03.2020 boli pozastavené možnosti prednostného vybavovania žiadostí.

 6. Prijímanie externých vzoriek

Počnúc dňom 23.03.2020 až do odvolania ÚKSÚP prijíma vzorky do svojich laboratórií len v urgentných prípadoch.

Z dôvodu momentálnej obmedzenej personálnej kapacity jednotlivých pracovísk sa musí žiadateľ minimálne 2 dni vopred informovať o možnosti prijatia vzorky na dole uvedených kontaktoch:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diagnostika škodlivých organizmov                ochrana@uksup.sk
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy vína                                                     robert.borsky@uksup.sk                         tel.č.: 02 59 880 209
                                                                         ivana.benkovicova@uksup.sk                 tel.č.: 02 59 880 252

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy osív a sadív                BA                     monika.holubicova@uksup                    tel.č.: 02 59 880 253
                                                Vígľaš               maros.sluka@uksup.sk 
                                                                         iveta.kamasova@uksup.sk                      tel.č.: 045 52 422 72

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy pôdy                          BA                     lubomir.malis@uksup.sk                         tel.č.: 02 59 880 202
                                                KE                    gabriela.petruskova@uksup.sk                tel.č.: 055 7901 259;
                                                                                                                                                  0918 806 537
                                                Vígľaš               marek.slovik@uksup.sk                           tel.č.: 045 524 2224;
                                                                                                                                                  0917 660 383

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skúšobné molekulárno-                                  miroslava.feketova@uksup.sk                  tel.č.: 02 59 880 370
biologické laboratórium                                  michaela.hudecova@uksup.sk                 tel.č.: 02 59 880 371

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analýzy krmív                                                   pavol.viktorin@uksup.sk                          tel.č.: 02 59 880 260
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoba, ktorá vzorku na analýzu privezie na pracovisko ÚKSÚP, musí mať na tvári rúško a na rukách gumené rukavice