Celoslovenské dni poľa

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V dňoch 6.-7.júna 2017 sa v Dvoroch nad Žitavou konal už šiesty ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktoré sa za svoju krátku históriu stali významným a jedinečným poľnohospodárskym podujatím na Slovensku.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) sa na výstave pravidelne podieľa ako spoluorganizátor. Vďaka odbornosti a najmä skúsenosti zamestnancov skúšobnej stanice ÚKSÚP v Želiezovcach sú pokusné políčka s odrodami poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín vysiate vždy kvalitne a presne.

Maloparcelkovou sejačkou bolo tento rok vysiatych 354 políčok ozimín, 157 políčok jarín a 68 pokusov s ozimnou pšenicou, určených pre rôzne varianty pesticídnych ošetrení.

Návštevníci výstavy sa v stánku ÚKSÚP zaujímali najmä o agrochemické skúšanie pôd, správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom, nové odrody poľných plodín a na kontroly vykonávané inšpektormi ÚKSÚP.

Veľký záujem návštevníkov pútala tento rok expozícia dvanástich druhov zeleniny a ôsmych druhov liečivých a aromatických rastlín, ktorú pripravili zamestnanci skúšobnej stanice ÚKSÚP v Nových Zámkoch.

Ďakujeme za Vašu účasť.