Prioritní škodcovia

mini logo ÚKSÚP

Od augusta 2019 je známy zoznam dvadsiatich škodcov, ktorí majú pre územie Únie najzávažnejší hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv. Skupina týchto škodcov je v rámci novej rastlinolekárskej legislatívy označovaná pojmom prioritní škodcovia. O tom, ktoré druhy budú patriť do tejto skupiny, rozhodovala Komisia, ktorá vykonala posúdenie na základe metodiky vypracovanej Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Okrem škodcov poľných a záhradníckych rastlín dopĺňajú tento zoznam aj škodcovia lesných drevín.

Prieskumy sa na území Slovenska vykonávajú na tie druhy prioritných škodcov, u ktorých je pravdepodobnosť, že by sa v našich ekologických a klimatických podmienkach mohli usídliť a ďalej šíriť. Ďalšou podmienkou je výber tých prioritných škodcov, ktorých hostiteľské rastliny sú u nás pestované.

Agrilus anxius Gory - Leták

Agrilus planipennis Fairmaire - Leták

Anastrepha ludens (Loew)

Anoplophora chinensis (Thomson) - Leták 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) - Leták

Anthonomus eugenii Cano - Leták

Aromia bungii (Faldermann) - Leták

Bactericera cockerelli (Sulc.) - Leták

Bactrocera dorsalis (Hendel) - Leták

Bactrocera zonata (Saunders) - Leták

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. - Leták

Candidatus Liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

Conotrachelus nenuphar (Herbst) - Leták

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov - Leták

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Popillia japonica Newman - Leták

Rhagoletis pomonella Walsh

Spodoptera frugiperda (Smith) - Leták

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Leták