Oddelenie kontroly ochrany rastlín

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly ochrany rastlín (OKOR) vykonáva rastlinolekárske kontroly rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a vystavuje rastlinolekárske osvedčenia. V oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín (POR) a pomocných prípravkov vykonáva kontrolu u konečných užívateľov, pri uvádzaní na trh, dovoze, evidencii spotreby, kontroluje ich pozemnú a leteckú aplikáciu. Vykonáva monitoring výskytu škodlivých organizmov vrátane vzorkovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov. 


Kontakty oddelenia kontroly ochrany rastlín

Platné od 30.09.2019

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Vedúci oddelenia kontroly ochrany rastlín, Slovensko
Ing. Milan Margetín
Akademická 4, 949 01 Nitra

7:00-15:00

0918/ 599 292
milan.margetin@uksup.sk
Referát vnútornej kontroly Zvolen
Anna Sládoková
ÚKSÚP, ul J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen

7:00-15:00

0915/ 805 619 045/52 42 266
anna.sladokova@uksup.sk
Referát vonkajšej hraničnej kontroly Košice
Ing. Viera Maršáleková
ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

6:30-14:30

0918/491 072 055/79 01 257
viera.marsalekova@uksup.sk
Bratislava, Senec
Ing. Ján Ščipák
ÚKSÚP Bratislava letisko fytokontrola

7:00-15:00

0908/ 942 415
jan.scipak@uksup.sk
Malacky, Pezinok
Mgr. Jarmila Bokesová
ÚKSÚP Bratislava letisko fytokontrola

7:00-15:00

0918/ 597 797
jarmila.bokesova@uksup.sk
Dunajská Streda
Ing. Tatiana Tirscherová
Mierové nám. 940/1, 924 01 Galanta

7:00-15:00

0918/ 806 886
tatiana.tirscherova@uksup.sk
Galanta, Šaľa
Ing. Ildikó Lombošová
Mierové nám. 940/1, 924 01 Galanta

7:00-15:00

0918/ 597 587
ildiko.lombosova@uksup.sk
Trnava, Hlohovec, Piešťany
Ing. Martin Rusinko
skúšobná stanica ÚKSÚP, Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany

7:00-15:00

0918/ 599 393
martin.rusinko@uksup.sk
Trnava, Hlohovec, Piešťany
Ing. Ľuboš Chrenko
skúšobná stanica ÚKSÚP, Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany

7:00-15:00

0905/ 560 003
lubos.chrenko@uksup.sk
Skalica, Senica - obce Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Šaštín - Stáže, Štefanov
Ing. Dana Rýzková
Hollého 750/16, 905 01 Senica

7:00-15:00

0918/ 597 759
dana.ryzkova@uksup.sk
Myjava, Senica - obce Cerová, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Váhom, Jablonica, Koválov, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Senica, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence
Ing. Milada Šalamúnová
Hollého 750/16, 905 01 Senica

7:00-15:00

0918/ 597 777
milada.salamunova@uksup.sk
Bánovce nad Bebravou - celý okres okrem obce Libichava, Partizánske - celý okres okrem obcí Krásno, Veľký Klíž
Ing. Rudolf Gerbel
skúšobná stanica ÚKSÚP, Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany

7:00-15:00

0918/ 597 676
rudolf.gerbel@uksup.sk
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou - iba obec Libichava , Partizánske - iba obce Krásno, Veľký Klíž
Ing. Alena Škuciová
skúšobná stanica ÚKSÚP, Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany

7:00-15:00

0918/ 597 697
alena.skuciova@uksup.sk
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom
Ing. Daniela Kubincová
nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín

7:00-15:00

0918/ 597 575
daniela.kubincova@uksup.sk
Ilava, Púchov, Považská Bystrica
Ing. Viera Kubišová
skúšobná stanica ÚKSÚP, Továrenská 421/2, 018 61 Beluša

7:00-15:00

0918/ 599 920
viera.kubisova@uksup.sk
Prievidza
Ing. Magdaléna Lukáňová
Mariánska 6, 971 01 Prievidza

7:00-15:00

0918/ 599 921
magdalena.lukanova@uksup.sk
Komárno
Ing. Mária Šulková
skúšobná stanica ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 01 Nové Zámky

7:00-15:00

0918/ 599 099
maria.sulkova@uksup.sk
Levice
Ing. Peter Novák
skúšobná stanica ÚKSÚP, ul. Kpt. Nálepku 65, 937 01 Želiezovce

7:00-15:00

0918/ 599 090
peter.novak@uksup.sk
Nitra - obce Nitra, Lehota, Cabaj - Čápor, Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová, Pereš, Mojmírovce, Jarok, Ivanka pri Nitre, Branč, Báb, Rumanová, Rišňovce, Alekšince, Lukáčovce, Lužianky, Zbehy, Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Suľany, Výčapky, Dražovce, Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy Opatovce, Podhorany, Bádice, Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Žirany, Jelenec
Ing. Jana Balcová
Akademická 4, 949 01 Nitra

7:00-15:00

0918/ 597 897
jana.balcova@uksup.sk
Zlaté Moravce, Nitra
Ing. Jana Balcová
Akademická 4, 949 01 Nitra

7:00-15:00

0918/ 597 897
jana.balcova@uksup.sk
Nové Zámky
Ing. Mária Šulková
skúšobná stanica ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 01 Nové Zámky

7:00-15:00

0918/ 599 099
maria.sulkova@uksup.sk
Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina
Ing. Ján Ďurfina
Areál RVPS, Jedľová 44, 010 04 Žilina

7:00-15:00

0918/ 599 907
jan.durfina@uksup.sk
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Ing. Viliam Volna
ul. Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín

7:00-15:00

0905/ 560 349
viliam.volna@uksup.sk
Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Ing. Katarína Koláriková
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

6:30 - 14:30

0918/ 599 909
katarina.kolarikova@uksup.sk
Martin, Turčianske Teplice
Ing. Ivica Červeňová
skúšobná stanica ÚKSÚP, 038 45 Bodorová

7:00-15:00

0918/ 599 910
ivica.cervenova@uksup.sk
Banská Bystrica, Brezno
Ing. Erik Knisa
ÚKSÚP, ul J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen

7:00-15:00

0918/ 599 903
erik.knisa@uksup.sk
Banská Štiavnica
Ing. Vincent Luky
COOP Jednota, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica

7:00-15:00

0915/ 820 648
vincent.luky@uksup.sk
Zvolen, Detva
Ing. Eva Pivarčová
ÚKSÚP, ul J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen

7:00-15:00

0918/ 599 923
eva.pivarcova@uksup.sk
Krupina, Veľký Krtíš
Ing. Ivana Páleníková
skúšobná stanica ÚKSÚP, 991 24 Dolné Plachtince

7:00-15:00

0918/ 599 896
ivana.palenikova@uksup.sk
Lučenec, Poltár
Ing. Július Štrba
ul. Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

7:30 - 15:30

0918/ 599 901
julius.strba@uksup.sk
Revúca, Rimavská Sobota - iba obce Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Chrámec, Číž, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Janice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Martinová, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Ratkovská Lehota, Ratkovská Suchá, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Štrkovec, Valice, Včelince, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Žip
Ing. Marta Čabová
ul. Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

7:30 - 15:30

0915/ 825 287
marta.cabova@uksup.sk
Rimavská Sobota - iba obce Babinec, Belín, Blhovce, Bottovo, Budíkovany, Čerenčany, Čierny Potok, Dolné Zahorany, Dražice, Drienčany, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Horné Zahorany, Hostice, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Husiná, Jesenské, Jestice, Klenovec, Kociha, Konrádovce, Kraskovo, Krokava, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lokovištia, Nitný Skálnik, Nová Bašta, Ožďany, Padarovce, Pavlovce, Petrovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Stará Bašta, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Španie Pole, Tachty, Teplý Vrch, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce
Ing. Jozef Tuček
ul. Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

7:30 - 15:30

0918/ 599 897
jozef.tucek@uksup.sk
Žarnovica, Žiar nad Hronom
Ing. Vincent Luky
COOP Jednota, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica

7:00-15:00

0915/ 820 648
vincent.luky@uksup.sk
Bardejov, Stará Ľubovňa
Ing. Miroslav Mikita
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

7:00-15:00

0918/491 068
miroslav.mikita@uksup.sk
Poprad, Kežmarok
Ing. Gabriel Majlender
skúšobná stanica ÚKSÚP, Kúpeľná 64, 059 01 Spišská Belá

7:00-15:00

0918/491 073
gabriel.majlender@uksup.sk
Snina, Humenné - iba obce Adidovce, Brekov, Chlmec, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, kamienka, Maškovce, Modra nad Cirochou, Myslina, Nechválova Polianka, Nižná Jablonka, Papín, Porúbka, Ptičie, Rovné Udavské, Vyšná Jablonka, Vyšný Hrušov, Závadka, Zubné
Ing. Jana Kocajová
Mierová 4, 066 01 Humenné

7:00-15:00

0918/491 082
jana.kocajova@uksup.sk
Medzilaborce, Humenné - iba obce Baškovce, Brestov, Černina, Dedačov, Gruzovce, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Hudcovce, Humenné, Jabloň, Jankovce, Jasenov, Karná, Kochanovce, Košarovce, Koškovce, Lackovce, Lieskovec, Ľubiša, Lukačovce, Nižná Sitnica, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Pakostov, Prituľany, Rohožník, Rokytov pri Humennom, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Slovenská Volová, Slovenské Krivé, Sopkovce, Topoľovka, Turcovce, Valaškovce (voj. obvod), Veľopolie, Víťazovce, Vyšná Sitnica, Vyšné Ladičkovce, Závada, Zbudské Dlhé
Ing. Jozef Demský
Mierová 4, 066 01 Humenné

7:00-15:00

0918/ 864 844
jozef.demsky@uksup.sk
Prešov, Sabinov
Ing. František Vojtáš ml.
skúšobná stanica ÚKSÚP Spišské Vlachy, Partizánska 14, 053 61 Spišské Vlachy

7:00-15:00

0918/ 491 067
frantisekml.vojtas@uksup.sk
Svidník, Stropkov
Ing. Mária Čamáková
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

7:00-15:00

0945/ 502 332
maria.camakova@uksup.sk
Vranov nad Topľou
Ing. Ján Sabol
skúšobná stanica ÚKSÚP, Lomnická cesta 750, 093 03 Vranov nad Topľou

7:00-15:00

0918/ 491 075
jan.sabol@uksup.sk
Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča
Ing. František Vojtáš
skúšobná stanica ÚKSÚP Spišské Vlachy, Partizánska 14, 053 61 Spišské Vlachy

7:00-15:00

0918/491 069
frantisek.vojtas@uksup.sk
Košice I- Košice -Kavečany, Košice- Sever; Košice II, Košice - okolie: Baška, Bukovec, Buzica, Cestice, Chorváty, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hýľov, Janík, Jasov, Komárovce, Malá Ida, Medzev, Mokrance, Moldava N/Bodvou, Nižný Klátov, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce, Péder, Perín - Chým, Poproč, Rešica, Rudník, Šemša, Štós, Turňa n/Bodvou, Turnianska Nová Ves, Veľká Ida, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov
Ing. Ladislav Pytel
ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0918/491 077
ladislav.pytel@uksup.sk
Košice I - Košice, Košice- sídl. Ťahanovce, Košice -Staré mesto, Košice - Ťahanovce; Košice III; Košice IV, Košice - okolie: Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar,, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Chrastné, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Družstevná pri Horn., Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hrašovík, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kokšov-Bakša, Kostoľany nad Horn., Košická Belá, Košická Polianka, Košické Olšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak,, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rákoš, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Totysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Horn., Vajkovce, Valaliky, Vyšná Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka Vyšná Kamenicam Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa
Ing. Ladislav Pytel
ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0918/491 077
ladislav.pytel@uksup.sk
Michalovce - obce Bánovce nad Ondavou, Beša, Bracovce, Budkovce, Čečehov, Čičarovce, Drahňov, Dúbravka, Falkušovce, Hatalov, Horovce, Ižkovce, Kačanov, krásnovce, Lastomír, Laškovce, Lesné, Ložín, Malčice, Malé Raškovce, Markovce, Michalovce, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Palín, Pavlovce nad Uhom, Petríkovce, Petrovce na Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Suché, Šamudovce, Trhovište, Tušice, Tušická Nová Ves, Veľké Raškovce, Vojany, Vrbnica, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince
Ing. Milan Bekeš
Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce

7:00-15:00

0918/ 491 063
milan.bekes@uksup.sk
Sobrance, Michalovce - obce Bajany, Budince, Čierne Pole, Hažín, Hnojné, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kaluža, Kapušianske Kľačany, Klokočov, Krišovská Liesková, Kusín, Lúčky, Maťovské Vojkovce, Oreské, Poruba pod Vihorlatom, Ptrukša, Ruská, Staré, Strážske, Trnava pri Laborci, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vinné, Voľa, Vysoká nad Uhom, Zalužice, Závadka, Zbudza
Ing. Ján Tkáč
Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce

7:00-15:00

0918/806 895
jan.tkac@uksup.sk
Rožňava
Ing. Robert Puškáš
Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

7:00-15:00

0918/491 070
robert.puskas@uksup.sk
Trebišov - Bačkov, Brezina, Byšta, Čeľovce, Čerhov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kravany, Kuzmice, Kysta, Lastovce, Luhyňa, Malé Ozorovce, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Sirník, Slivník, Stanča, Stankovce, Trebišov, Trnávka, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Višňov, Vojčice, Zbehňov, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Branč
Ing. Martin Doboš
skúšobná stanica ÚKSÚP, Lomnická cesta 750, 093 03 Vranov nad Topľou

7:00-15:00

0918/491 066
martin.dobos@uksup.sk
Trebišov - Bačka, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Cejkov, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malá Tŕňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Slovenské Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín, Zemplínske Jastrabie
Ing. Zsolt Híreš
HKS Čierna nad Tisou, TKD Dobrá

7:00-15:00

0918/ 491 078
zsolt.hires@uksup.sk