Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Ilustračný obrázok k článku

Vyhlásenie elektronickej aukcie


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej aj „ÚKSÚP“) ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a)...
Ilustračný obrázok k článku

Dodatok k cenníku


Dodatok č. 1/2015 k Cenníku výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej kontroly, skúšobných činností a ostatných odborných činností.
Ilustračný obrázok k článku

Deň otvorených dverí v Nových Zámkoch


ÚKSÚP prostredníctvom odboru odrodového skúšobníctva v súčasnosti prevádzkuje najmä pre potreby výkonu štátnych odrodových skúšok celkove 14 skúšobných staníc v jednotlivých pôdno-klimatických...
Ilustračný obrázok k článku

Návšteva COBORU 2015


Odbor odrodového skúšobníctva navštívili v dňoch 10. - 12. 6. 2015 pracovníci poľského skúšobného úradu COBORU (Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych), medzi...
Ilustračný obrázok k článku

Vyhlásenie elektronickej aukcie


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing....