Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, ktorá môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje na  šírenie baktérie Xylella fastidiosa spôsobujúcu Pierceovu chorobu rastlín. Infikované rastliny sa pravdepodobne nachádzajú aj na Slovensku, konkrétne Polygala nádherná. Napadnuté rastliny môžu spôsobiť infekciu ďalších rastlín a ich následné odumieranie. Infekcia môže ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradky, verejnú zeleň aj voľnú prírodu SR či susedných štátov.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11363