Zákaz dovozu ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy do Ruska

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Informácia pre vývozcov ovocia a zeleniny

Rastlinolekársky úrad Ruskej federácie od 25. júla 2016 zakazuje dovoz všetkých druhov ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy. Zákaz sa týkavývozov aj reexportov. Ruská federácia vyhlásila zákaz z dôvodu vysokého rastlinolekárskeho rizika pri dovoze ovocia a zeleniny a taktiež pre nedostatok informácii o spôsobe pestovania týchto plodín v krajine pôvodu. Z uvedených dôvodov nebude ÚKSÚP na ovocie a zeleninu pôvodom z Ugandy vydávať vývozné a reexportné rastlinolekárske osvedčenia.