Prezentácia činností ÚKSÚP na Medzinárodnej výstave Agrokomplex 2016

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Prezentácia činností ÚKSÚP na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016.

Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej  poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016 bola už tradične prezentácia činností ÚKSÚP ako orgánu štátnej správy v sektore poľnohospodárstva.

Aj v tomto roku sme sa tešili veľkému záujmu návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti. Vo výstavnom stánku umiestnenom v pavilóne M1 sa nachádzala prezentácia celej činnosti ÚKSÚP a zároveň experti ÚKSÚP poskytovali odborné poradenstvo v oblasti výživy a ochrany rastlín, bezpečnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, odrodovej skladby poľných plodín, trvalých kultúr a zelenín, ďalej v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva a ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Tohtoročná expozícia bola obohatená o ukážky najzávažnejších karanténnych  škodlivých organizmov, ktoré priťahovali pozornosť všetkých návštevníkov. Vo výstavnom stánku sme privítali viacerých zástupcov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z Českej republiky a ďalších významných hostí.

Ďalším výstavným miestom ÚKSÚP bolo malé políčko v strednej časti výstaviska s ukážkou druhov rastlín vhodných pre malé záhradky, prípadne balkóny.

Tretím a zároveň najväčším prezentačným miestom činností ÚKSÚP  boli výstavné políčka v časti B4, kde sme mali  možnosť v rámci Dní poľa v spolupráci s MPRV SR predviesť ukážky pestovania vyše 180 odrôd rôznych druhov koreňovej, koreninovej, cibuľovej, hlúbovej, listovej, plodovej a strukovej zeleniny, liečivých rastlín, maku, sóje, kukuríc a zemiakov.

Presné načasovanie výsevu a výsadby jednotlivých druhov plodín, odrodovú pestrosť a zároveň vysokú odbornosť  ošetrovania,  výživy a ochrany ocenila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá navštívila výstavné políčka vo štvrtok v sprievode generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva Štefana Rybu.

Všetkým návštevníkom našich expozícií ďakujeme a tešíme sa na Vás aj na budúci rok.