Odborníci ÚKSÚP na Agrokomplexe 2016

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážená odborná a laická verejnosť,

ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícii na 43. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa koná v dňoch 18. - 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

V stánku umiestnenom v pavilóne M1 sa nachádza prezentácia činnosti ÚKSÚP s odborníkmi pripravenými poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti  výživy a ochrany rastlín, bezpečnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, odrodovej skladbe poľných plodín a zelenín. Ďalej Vám odpovedia na otázky ohľadom ekologickej poľnohospodárskej výroby, vinohradníctva,  vinárstva,  ovocinárstva a celej svojej činnosti ako orgánu štátnej správy v sektore poľnohospodárstva.

V rámci Dní poľa je na výstavných políčkach v časti B4 vysadených vyše 180 rôznych odrôd zeleniny, liečivých rastlín, maku, sóje, kukuríc a zemiakov.

Tešíme sa na Vašu návštevu