Odborné senzorické skúšky - OZNAM

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch: 21. – 23. apríla 2015 bude organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Skúšky budú vykonané v špecializovanom senzorickom laboratóriu vína – degustačnej miestnosti ÚKSÚP v Bratislave podľa platnej Certifikačnej schémy a vyžiadajú si cca 5 h – 6 h času. 

Záujemcovia o prvú či opakovanú certifikáciu spôsobilosti senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty môžu zaslať žiadosť o certifikáciu na priloženom formulári do: 30.03.2015

Cena za certifikáciu, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na skúšky a vydanie certifikátu, vychádza z platného cenníka výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP a je 50 €

Po úspešnom absolvovaní skúšok a splnení požiadaviek certifikačnej schémy certifikačný orgán vydá účastníkovi certifikát spôsobilosti senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty.

Originál žiadosti je potrebné zaslať písomne, mailom alebo doručiť osobne na uvedenú adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
Odbor vinohradníctva a vinárstva
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb

Matúškova 21
833 16 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Petrová
Tel.: 02/ 59 880 295
Fax: 02/ 59 880 227
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk, vino@uksup.sk